Projekt EnPover jest realizowany przez partnerów z Polski (Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités”), Niemiec (Deutsche Umwelthilfe) i Węgier (Energiaklub). Wszyscy oni wspierają zrównoważony rozwój energetyczny swoich regionów i promują działania, które stanowią odpowiedź na wiele problemów energetycznych i klimatycznych, przed jakimi stoi Unia Europejska.

Projekt EnPover koncentruje się na walce z ubóstwem energetycznym i jest skierowany do samorządów lokalnych, które mogą odegrać kluczową rolę w poprawie sytuacji zagrożonych ubóstwem gospodarstw domowych i zachęcić je do wdrożenia bez- i niskonakładowych środków oszczędności energii. Mogą stworzyć ku temu dobre, sprzyjające warunki, stać się wzorem do naśladowania i kreatorem zmiany oraz zainicjować lokalne instrumenty wsparcia. W projekt bezpośrednio zaangażowanych jest kilka gmin z Polski, Niemiec i Węgier, które nawiążą współpracę sieciową, wezmą udział w dedykowanych szkoleniach i wizytach studyjnych oraz przygotują pilotażowe kampanie podnoszące świadomość energetyczną mieszkańców. Mamy jednak nadzieję, iż z naszych doświadczeń, materiałów i produktów, w tym zestawu wzorcowych, niskonakładowych narzędzi wspierających walkę z ubóstwem energetycznym, skorzystają też inne miasta i gminy. Dlatego też zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony.