Zestaw narzędzi projektu EnPover jest przeznaczony dla miast i gmin chcących podjąć walkę z ubóstwem energetycznym na swoim obszarze. Będzie on obejmował dostosowane do lokalnych potrzeb i gotowe do powielenia rozwiązania, jakie można wdrożyć w gminie, aby zachęcić narażone na ubóstwo gospodarstwa domowe do podjęcia bez- i niskonakładowych środków oszczędności energii (zmiana zachowań, drobne naprawy i inwestycje). Rozwiązania te zostaną wypracowane w oparciu o dobre praktyki zebrane w czasie trwania projektu, a zestaw  narzędzi EnPover będzie obejmował nie tylko ich opis, ale i szczegółowe wytyczne i wskazówki, jak w praktyce zrealizować wybraną kampanię lub wdrożyć wybrany system wsparcia.