Podnoszenie świadomości energetycznej gospodarstw domowych i edukowanie ich, jak efektywnie korzystać z energii, jest jednym z kluczowych działań łagodzących zjawisko ubóstwa energetycznego, a w dłuższym okresie może zachęcić te gospodarstwa do wdrożenia dalszych, bardziej kosztownych energooszczędnych rozwiązań (np. w momencie, gdy pojawi się możliwość pozyskania dofinansowania lub gdy stary sprzęt będzie trzeba wymienić na nowy). Wykorzystując doświadczenia i modelowe narzędzia zebrane w ramach projektu, min. 3 miasta z Niemiec, Polski i Węgier przygotują i zainicjują wzorcowe kampanie podnoszące świadomość energetyczną zagrożonych ubóstwem mieszkańców, a tu podzielą się swoimi pomysłami, przemyśleniami i doświadczeniami.