Ważną częścią projektu EnPover jest budowanie kompetencji niemieckich, polskich i węgierskich gmin w zakresie łagodzenia ubóstwa energetycznego i wspierania wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej w sektorze gospodarstw domowych. W każdym z krajów uczestniczących w projekcie odbędą się dedykowane warsztaty szkoleniowe, które nie tylko umożliwią rozowszechnienie specjalistycznej wiedzy wśród miejskich urzędników i innych kluczowych interesariuszy, ale i umożliwią im wymianę opini, pomysłów i dobrych praktyk oraz współpracę przy rozwiązywaniu wspólnych problemów. Warsztaty będą połączone z inspirującymi wizytami studyjnymi, podczas których będzie można w praktyce zapoznać się z wybranymi dobrymi praktykami.