23 ws4 czerwca 2021 roku odbyły się trzecie, a zarazem ostatnie już warsztaty organizowane w ramach projektu EnPover. Tym razem gospodarzem wydarzenia była organizacja Energiaklub z Węgier. Pomimo najlepszych starań organizatorów, w związku z pandemią COVID-19, wydarzenie to odbyło się w formule online. W spotkaniu wzięło udział wielu ekspertów z dziedziny gospodarki komunalnej, lokalnych decydentów z Polski, Niemiec i Węgier oraz innych krajów europejskich, a także osoby zainteresowane tematem ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych. Wydarzenie składało się z interaktywnych sesji oraz licznych prezentacji badań naukowych. Program został dodatkowo wzbogacony o interesujące i innowacyjne węgierskie i niemieckie wirtualne wizyty studyjne, które także zwiększyły aktywne zaangażowanie uczestników podczas warsztatów.

light bulb 1246043 340Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania pn. „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim”, które zostało przeprowadzone przez ekspertów z Instytutu Badań Strukturalnych. Wyniki raportu przedstawiają analizę danych zastanych, badanie ankietowe, analizy jakościowe, treści wywiadów oraz konsultacje z interesariuszami badania. Głównym jego celem było oszacowanie skali i charakterystyka ubóstwa energetycznego w województwie łódzkim wraz ze sformułowaniem rekomendacji dla instytucji realizujących politykę publiczną adresowaną do badanej grupy.

warsztaty 03 02 21W ramach projektu EnPover 3 lutego 2021 r. odbyły się już drugie z kolei międzynarodowe warsztaty. Podczas nich uczestnicy z Niemiec, Polski oraz Węgier mieli możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem w walce z ubóstwem energetycznym w swoich miastach. Cennym elementem tego wydarzenia były przedstawione przez zaproszonych prelegentów z innych krajów praktyki przybliżające ten problem ze strony praktycznej jak i teoretycznej. Aby w pełni wykorzystać przekazaną wiedzę i zdobyte podczas wcześniejszych wystąpień informacje, warsztaty zakończyły się wspólnym opracowaniem rekomendacji dla kampanii podnoszącej świadomość mieszkańców w zakresie ubóstwa energetycznego na przykładzie dwóch hipotetycznych miast.

Pierwsze warsztaty na szczKonferenzFotoEnergie Firstworkshopeblu międzynarodowym zorganizowane w ramach projektu EnPover odbyły się w dniach 20-21.10.2020 r. w formacie hybrydowym. Na miejscu w Norymberdze zespół Deutsche Umwelthilfe spotkał się z przedstawicielami uczestniczących w projekcie miast Norymberga oraz Monachium. Uczestnicy z Polski oraz Węgier dołączyli do warsztatów za pośrednictwem platformy Zoom. Po usłyszeniu kilku prezentacji dotyczących podstaw tematu ubóstwa energetycznego, a także przykładów niemieckich dobrych praktyk, warsztaty zakończyły się pracą w grupach. Uczestnicy wspólnie ocenili zalety i wady istniejących w gminach warunków ramowych oraz narzędzi stosowanych w celu ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

10 stycznia 2020 r. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu EnPover, tym samym inaugurując jego realizację. W ramach projektu będziemy starali się wnieść wkład w walkę z ubóstwem energetycznym w Europie wspierając władze lokalne w inicjowaniu kampanii edukacyjnych i mechanizmów wsparcia mających pomóc mieszkańcom w ograniczeniu zużycia energii, a co za tym idzie – zmniejszeniu rachunków za energię. Naszym celem jest zachęcenie do wdrożenia bez- i niskonakładowych środków oszczędności energii zwłaszcza tych gospodarstw domowych, które na energię wydają znaczną część swoich dochodów, rezygnując z innych niezbędnych wydatków, lub które muszą ograniczać swoje potrzeby energetyczne z uwagi na rosnące ceny energii. Zwykle nie tylko brakuje im środków, aby wdrożyć bardziej kosztowne energooszczędne rozwiązania, ale i wiedzy na temat tego, jaki jest ich indywidualny potencjał oszczędności energii i co mogą zmienić w swoich zachowaniach i otoczeniu, aby z energii korzystać bardziej efektywnie. To właśnie rolą władz lokalnych jest zapewnienie im wsparcia – są one najbliżej obywateli i mają możliwość podjęcia skutecznych działań. A my w ramach projektu wyposażymy je w niezbędne ku temu narzędzia!