swinkaMinisterstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy wprowadzający dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego. W związku z ogólnoeuropejskim kryzysem energetycznym prowadzącym do znacznych podwyżek cen energii została rozszerzona grupa uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego według kryterium dochodowego nieprzekraczającego 1563,00 zł w gospodarstwie 1-osobowym i 1115,00 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym.

„Według założeń projektu zmiany ustawy, dopłata do rachunku odbiorcy wzrośnie z 30 do 50%. Wyższe będą stawki dodatku, które wyniosą od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym. Zmiana wartości limitów zużycia energii elektrycznej wpłynie na zwiększenie wysokości dodatku energetycznego i będzie bardziej odpowiadać rzeczywistej sytuacji związanej ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe. Na wsparcie odbiorcy wrażliwego energetycznie Rząd planuje przeznaczyć na lata 2022-2031 kwoty zwiększające się w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

zamoscW filmie, który powstał w ramach projektu „EnPover” zaprezentowano Zamość jako miasto przyjazne energii. Materiał przedstawia między innymi inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców, przede wszystkim w zakresie efektywności energetycznej. Pokazuje też jakie kampanie społeczne prowadzone są w mieście: te dotyczące prawidłowego zarządzania energią w domach oraz te informujące o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego dla budynków prywatnych. Zachęcamy do zapoznania się z tym oraz innymi działaniami Zamościa, które w 2020 roku zostało nagrodzone statuetką Samorząd przyjazny energii!

Zapraszamy do obejrzenia filmu!

SztumPowstał kolejny film w ramach projektu „EnPover”! Tym razem przedstawione zostały działania na rzecz ochrony klimatu w Sztumie. Władze gminne pokazują jak dbają o mieszkańców ubogich energetycznie, wspierają wymiany starego źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku, czy pomagają uzyskać środki na termomodernizację budynku lub mieszkania. Gmina może się pochwalić licznymi inwestycjami w OZE m.in. na jej terenie powstała jedna z pierwszych w Polsce farm wiatrowych. Te i inne przykłady, potwierdzające, że Sztum to miasto pełne dobrej energii znajdą Państwo w filmie, zachęcamy do obejrzenia!

Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w JaśleW ramach projektu EnPover powstał film prezentujący działania Jasła w obszarze energii, których głównymi beneficjentami są mieszkańcy, również ci, dotknięci ubóstwem energetycznym. Film prezentuje m.in. program wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Burmistrz Jasła zapowiedział wymianę kotłów węglowych na gazowe oraz opalane peletonem w 230 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz podłączenie 11 budynków wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. W Jaśle działa też Biuro Energetyka Miejskiego zajmujące się m.in. prowadzeniem punktów informacyjnych, edukacją ekologiczną czy poszerzaniem wiedzy najmłodszych mieszkańców miasta z użyciem demonstracyjnych instalacji OZE. Te i wiele innych informacji o jego zadaniach, a także korzyściach jakie przynosi miastu jego prowadzenie opisano w materiale. Zapraszamy do obejrzenia filmu, gdzie zostały wymienione także inne działania gminy oraz pokazano piękno Jasła. Miłego oglądania!

23 ws4 czerwca 2021 roku odbyły się trzecie, a zarazem ostatnie już warsztaty organizowane w ramach projektu EnPover. Tym razem gospodarzem wydarzenia była organizacja Energiaklub z Węgier. Pomimo najlepszych starań organizatorów, w związku z pandemią COVID-19, wydarzenie to odbyło się w formule online. W spotkaniu wzięło udział wielu ekspertów z dziedziny gospodarki komunalnej, lokalnych decydentów z Polski, Niemiec i Węgier oraz innych krajów europejskich, a także osoby zainteresowane tematem ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych. Wydarzenie składało się z interaktywnych sesji oraz licznych prezentacji badań naukowych. Program został dodatkowo wzbogacony o interesujące i innowacyjne węgierskie i niemieckie wirtualne wizyty studyjne, które także zwiększyły aktywne zaangażowanie uczestników podczas warsztatów.

świnka piggyUbóstwo energetyczne jest zjawiskiem społecznym, którym dotknięta jest coraz większa liczba osób. Należy je traktować, jako jeden z problemów społecznych. Niezaprzeczalnie jest zjawiskiem wieloaspektowym, dotykającym zarówno kwestii ekonomii, zdrowia, a także spraw społecznych. Konieczne jest zatem podejmowanie znaczących kroków, które temu zjawisku mogłyby przeciwdziałać.

Wpływając na poprawę efektywności energetycznej budynków czy mieszkań poprzez lepszą izolację oraz sprawniejszy system grzewczy, wpływamy na obniżenie rachunków za energię, a tym samym na kondycję finansową gospodarstw domowych. Ceny energii są podstawowym czynnikiem kształtującym wysokość rachunków za energię i kondycję finansową gospodarstw domowych, a w konsekwencji także ich pozycję społeczną. Ważne są więc działania systemowe nakierowane na poziom cen energii, która pomaga grupom wrażliwym społecznie w uczestniczeniu w rynku energii np. poprzez umożliwienie łatwiejszego dostępu do zmiany dostawcy energii, a tym samym być może wyboru bardziej konkurencyjnej oferty.

light bulb 1246043 340Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania pn. „Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim”, które zostało przeprowadzone przez ekspertów z Instytutu Badań Strukturalnych. Wyniki raportu przedstawiają analizę danych zastanych, badanie ankietowe, analizy jakościowe, treści wywiadów oraz konsultacje z interesariuszami badania. Głównym jego celem było oszacowanie skali i charakterystyka ubóstwa energetycznego w województwie łódzkim wraz ze sformułowaniem rekomendacji dla instytucji realizujących politykę publiczną adresowaną do badanej grupy.

warsztaty 03 02 21W ramach projektu EnPover 3 lutego 2021 r. odbyły się już drugie z kolei międzynarodowe warsztaty. Podczas nich uczestnicy z Niemiec, Polski oraz Węgier mieli możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem w walce z ubóstwem energetycznym w swoich miastach. Cennym elementem tego wydarzenia były przedstawione przez zaproszonych prelegentów z innych krajów praktyki przybliżające ten problem ze strony praktycznej jak i teoretycznej. Aby w pełni wykorzystać przekazaną wiedzę i zdobyte podczas wcześniejszych wystąpień informacje, warsztaty zakończyły się wspólnym opracowaniem rekomendacji dla kampanii podnoszącej świadomość mieszkańców w zakresie ubóstwa energetycznego na przykładzie dwóch hipotetycznych miast.

Pierwsze warsztaty na szczKonferenzFotoEnergie Firstworkshopeblu międzynarodowym zorganizowane w ramach projektu EnPover odbyły się w dniach 20-21.10.2020 r. w formacie hybrydowym. Na miejscu w Norymberdze zespół Deutsche Umwelthilfe spotkał się z przedstawicielami uczestniczących w projekcie miast Norymberga oraz Monachium. Uczestnicy z Polski oraz Węgier dołączyli do warsztatów za pośrednictwem platformy Zoom. Po usłyszeniu kilku prezentacji dotyczących podstaw tematu ubóstwa energetycznego, a także przykładów niemieckich dobrych praktyk, warsztaty zakończyły się pracą w grupach. Uczestnicy wspólnie ocenili zalety i wady istniejących w gminach warunków ramowych oraz narzędzi stosowanych w celu ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

10 stycznia 2020 r. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu EnPover, tym samym inaugurując jego realizację. W ramach projektu będziemy starali się wnieść wkład w walkę z ubóstwem energetycznym w Europie wspierając władze lokalne w inicjowaniu kampanii edukacyjnych i mechanizmów wsparcia mających pomóc mieszkańcom w ograniczeniu zużycia energii, a co za tym idzie – zmniejszeniu rachunków za energię. Naszym celem jest zachęcenie do wdrożenia bez- i niskonakładowych środków oszczędności energii zwłaszcza tych gospodarstw domowych, które na energię wydają znaczną część swoich dochodów, rezygnując z innych niezbędnych wydatków, lub które muszą ograniczać swoje potrzeby energetyczne z uwagi na rosnące ceny energii. Zwykle nie tylko brakuje im środków, aby wdrożyć bardziej kosztowne energooszczędne rozwiązania, ale i wiedzy na temat tego, jaki jest ich indywidualny potencjał oszczędności energii i co mogą zmienić w swoich zachowaniach i otoczeniu, aby z energii korzystać bardziej efektywnie. To właśnie rolą władz lokalnych jest zapewnienie im wsparcia – są one najbliżej obywateli i mają możliwość podjęcia skutecznych działań. A my w ramach projektu wyposażymy je w niezbędne ku temu narzędzia!