Projekt EnPover ma na celu ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego wśród narażonych na nie gospodarstw domowych poprzez włączenie w walkę z ubóstwem władz i administracji lokalnych oraz wyposażenie ich w odpowiednie ku temu narzędzia. Gospodarstwa domowe odpowiadają za znaczną część emisji gazów cieplarnianych z terenu UE. Jednocześnie coraz częściej cierpią z powodu rosnących rachunków za energię i nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb energetycznych. O ile nie zawsze da się poprawić sytuację za pomocą bardziej kosztownych prac remontowych, prowadzących do poprawy charakterystyki energetycznej budynków, o tyle często można podjąć inne energooszczędne działania, w tym zmienić codzienne nawyki i zachowania. Te bez- i niskonakładowe środki oszczędności energii stanowią ważny element walki z ubóstwem energetycznym, a w ich wdrażaniu powinny wspierać mieszkańców władze lokalne, które są najbliżej obywateli, najlepiej znają ich potrzeby, a także wyzwania, jakim stawiają czoła.

Projekt EnPover ma pomóc miastom i gminom w łagodzeniu zjawiska ubóstwa energetycznego na ich obszarze wyposażając je w zestaw uniwersalnych metod i narzędzi wspierających wdrażanie bez- i niskonakładowych środków oszczędności energii przez gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem. Stworzona zostanie też sieć gminnych ekspertów, którzy będą wymieniać się doświadczeniami, pomysłami i dobrymi praktykami, a także będą mieli możliwość wzięcia udziału w inspirujących wizytach studyjnych. Wreszcie, projekt przewiduje przygotowanie i zainicjowanie wzorcowych kampanii podnoszących świadomość energetyczną mieszkańców, które mogą zainspirować inne miasta i gminy do podjęcia podobnych działań.

Projekt EnPover w pigułce

 • Pełna nazwa: Niskonakładowe metody i narzędzia łagodzenia ubóstwa energetycznego w gminie
 • Okres realizacji: Październik 2019 – Marzec 2021
 • Zaangażowane kraje: Niemcy, Polska, Węgry
 • Finansowanie: Europejska inicjatywa na rzecz ochrony klimatu (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU).
 • Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 • Partnerzy: Deutsche Umwelthilfe, Energiaklub
 • Grupy docelowe:
  • Urzędnicy miejscy
  • Gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem energetycznym