W bibliotece EnPover zebraliśmy dla Ciebie ciekawe materiały poświęcone  ubóstwu energetycznemu i walce z nim, w tym zestaw dobrych praktyk – przykładów lokalnych inicjatyw skierowanych do gospodarstw domowych zagrożonych tym rodzajem ubóstwa. Zapraszamy do lektury!