3 ws24 czerwca 2021 roku odbyły się trzecie, a zarazem ostatnie już warsztaty organizowane w ramach projektu EnPover. Tym razem gospodarzem wydarzenia była organizacja Energiaklub z Węgier. Pomimo najlepszych starań organizatorów, w związku z pandemią COVID-19, wydarzenie to odbyło się w formule online. W spotkaniu wzięło udział wielu ekspertów z dziedziny gospodarki komunalnej, lokalnych decydentów z Polski, Niemiec i Węgier oraz innych krajów europejskich, a także osoby zainteresowane tematem ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych. Wydarzenie składało się z interaktywnych sesji oraz licznych prezentacji badań naukowych. Program został dodatkowo wzbogacony o interesujące i innowacyjne węgierskie i niemieckie wirtualne wizyty studyjne, które także zwiększyły aktywne zaangażowanie uczestników podczas warsztatów.

Jako rozpoczęcie wydarzenia, przy wykorzystaniu platformy MURAL uczestnicy warsztatów wzięli udział w krótkim quizie, aby zapoznać się z tematem wydarzenia. Następnie Partycja Płonka, kierownik projektów w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (organizacji będącej koordynatorem projektu) przedstawiła zbiór dobrych praktyk w zakresie łagodzenia ubóstwa energetycznego oraz zestaw narzędzi dla gmin, który jest jednym z kluczowych produktów projektu EnPover. Poprzez wdrożenie zaproponowanych w tym zestawie działań, możemy w realny sposób przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego na poziomie lokalnym i poprawy komfortu osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Kolejnym prelegentem była Marlies Hesselman, która przedstawiła interesującą mapę online (www.covidenergymap.com) epidemii COVID-19 i wynikających z niej polityk ubóstwa energetycznego na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego i krajów zaangażowanych w projekt. Następnie dr Sergio Tirado Herrero przedstawił problematykę ubóstwa energetycznego w oparciu o swoje doświadczenia terenowe na Węgrzech oraz wstępne wyniki badań dotyczących opinii na temat liczników przedpłatowych. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie i skłoniła uczestników do długiej i owocnej wymiany poglądów. José Campos z ELTE zaprezentował także wyniki swoich wieloletnich badań przeprowadzonych w rejonie Bükkalja na Węgrzech, koncentrujących się na ubóstwie energetycznym, wynikach ankiety dotyczącej zużycia energii elektrycznej oraz wykorzystaniu lokalnego miksu energetycznego do celów grzewczych.

Mapowanie ubóstwa energetycznego było głównym punktem  tego wydarzenia. Narzędzia internetowe tj. Power-Target czy Power-Act (https://powerpoor.eu/toolkit) opracowane w ramach projektu PowerPoor H2020 oraz możliwości ich wykorzystania, zostały zaprezentowane przez Eleni Kanellou. Następnie, przedstawiciele trzech miast biorących udział w projekcie zaprezentowali swoje regiony skupiając się na aktualnej, lokalnej sytuacji w zakresie ubóstwa energetycznego, ich udziale w kampanii informacyjnej EnPover oraz przyszłych planach gminy. Balázs Tömöri, burmistrz Piliborsjenő (Węgry) mówił o kompleksowym mapowaniu społecznym zaplanowanym do realizacji w tej gminie. Klaus Kretzschmar z Norymbergi (Niemcy) podzielił się swoimi doświadczeniami i kampanią informacyjną przeprowadzoną w ramach projektu. Natomiast Katarzyna Fornal-Urbańczy z Miasta Zamość (Polska) przedstawiła aktualny stopień ubóstwa energetycznego w swojej gminie i podkreśliła ważną rolę lokalnych decydentów w podnoszeniu świadomości mieszkańców od najmłodszych lat.

Pierwszą część wydarzenia zakończyła interaktywna sesja ponownie, podczas której uczestnicy mieli za zadanie napisać m.in. czego nauczyli się na temat ubóstwa energetycznego podczas projektu EnPover.

Po przerwie rozpoczęto podróże studyjne tj. krótkie nagrania z wybranch miejsc na Węgrzech i w Niemczech, które ze względu na pandemie przeprowadzono w formule online. Dr Kirsztina Jász i Nóra Feldmár szczegółowo przedstawiły inicjatywę budowania społeczności lokalnej i budowy pieców w małej wiosce Ág, na południu Węgier. Prezentacja zawierała wycieczkę terenową po mieście oraz interesujące fragmenty na temat lokalnego ubóstwa energetycznego. Po wizycie na Węgrzech, Barbara Kalker przedstawiła prezentację na temat doświadczeń i dalszych możliwości rozwoju związanych z projektem Stormspar-Check.

Na zakończenie wydarzenia poszczególni partnerzy projeku podziękowali wszystkim interesariuszom, ekspertom i przedstawicielom gmin za aktywne zaangażowanie w projekt oraz zachęcali do podejmowania działań ograniczających efekt ubóstwa energetycznego.

Aby pobrać następujące prezentacje i materiały, należy wpisać hasło, które otrzymali Państwo w mailu wysłanym po wydarzeniu. Tych z Państwa, którzy w wydarzeniu nie uczestniczyli, a są zainteresowani otrzymaniem prezentacji prosimy o kontakt z naszym biurem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Poniższe prezentacje nie mogą być udostępnianie ani publikowane bez zgody Stowarzyszenia.

Prezentacje:

  1. Prezentacja zestawu narzędzi (Toolkit) i broszury dobrych praktyk opracowanych w ramach projektu EnPover , Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités” (PNEC)
  2. Zjawisko ubostwa energetycznego w Europie Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem nierówności i ubóstwa energetycznego , Dr Sergio Tirado-Herrero, Uniwersytet w Barcelonie
  3. Prezentacja badań terenowych nt. zużycia energii w gospodarstwach domowych wraz z omówieniem lokalnego miksu energetycznego w Bükkalja (Węgry) , José Campos, Uniwersytet ELTE
  4. Przedstawienie efektywnych działań w zakresie łagodzenia ubóstwa energetycznego na przykładzie miasta Ág , Nóra Feldmár & Krisztina Jász; Habitat for Humanity Węgry
  5. Przedstawienie program doradztwa w zakresie oszczędzania energii i efektywności energetycznej w Stadtwerke München , TBC, Stadtwerke München