swinka piggyMinisterstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy wprowadzający dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego. W związku z ogólnoeuropejskim kryzysem energetycznym prowadzącym do znacznych podwyżek cen energii została rozszerzona grupa uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego według kryterium dochodowego nieprzekraczającego 1 563,00 zł w gospodarstwie 1-osobowym i 1115,00 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym.

„Według założeń projektu zmiany ustawy, dopłata do rachunku odbiorcy wzrośnie z 30 do 50%. Wyższe będą stawki dodatku, które wyniosą od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym. Zmiana wartości limitów zużycia energii elektrycznej wpłynie na zwiększenie wysokości dodatku energetycznego i będzie bardziej odpowiadać rzeczywistej sytuacji związanej ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe. Na wsparcie odbiorcy wrażliwego energetycznie Rząd planuje przeznaczyć na lata 2022-2031 kwoty zwiększające się w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

fot. UMiG SztumPowstał kolejny film w ramach projektu „EnPover”! Tym razem przedstawione zostały działania na rzecz ochrony klimatu w Sztumie. Władze gminne pokazują jak dbają o mieszkańców ubogich energetycznie, wspierają wymiany starego źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku, czy pomagają uzyskać środki na termomodernizację budynku lub mieszkania. Gmina może się pochwalić licznymi inwestycjami w OZE m.in. na jej terenie powstała jedna z pierwszych w Polsce farm wiatrowych. Te i inne przykłady, potwierdzające, że Sztum to miasto pełne dobrej energii znajdą Państwo w filmie, zachęcamy do obejrzenia!