Zielona Encyklopedia Obrońców Planety i gra edukacyjna

Na stronie „Obrońcy Planety” zrealizowanej w ramach projektu ,,Razem na drodze do efektywności poprzez ograniczenie zużycia energii – TOGETHER” dostępna jest baza wiedzy oraz interaktywna gra, która zabierze dzieci w edukacyjną podróż ze szkoły do domu, w trakcie której dowiedzą się więcej na temat energii oraz tego, jak mogą ją oszczędzać i chronić środowisko. Znajduje się tam również Zielona Encyklopedia, czyli baza wiedzy, z której można dowiedzieć się więcej na temat energii oraz tego, jak bardziej świadomie korzystać z natury i jej zasobów oraz jak je chronić. Podczas tej przygody można odwiedzić wiele miejsc na mapie miasta, gdzie każdy punkt reprezentuje jeden temat, dla którego przygotowano kilka pytań quizowych, sprawdzających zdobytą już wiedzę.

Energooszczędne wskazówki dla użytkowników budynków użyteczności publicznej (pracowników i odwiedzających)

Energooszczędne wskazówki dla mieszkańców internatów, akademików i schronisk młodzieżowych

Energooszczędne wskazówki dla właścicieli, zarządców i konserwatorów budynków użyteczności publicznej

Komiks „Climate Change Challenge”

Publikacja stworzona przez portugalskich artystów Bruno Pinto, Quico Nogueirę oraz Nuno Duarte w ramach projektu ,,Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu – BEACON” na podstawie prawdziwych historii, ukazujących skutki zmiany klimatu w europejskich krajach. Komiks opowiada historię podróży po Europie rodzeństwa Sofii i Gabriela. Wspólne i bezpośrednie doświadczenia pomagają im zrozumieć, że skutki zmiany klimatu są złożone i rzeczywiste, ale jednostki, społeczności i miasta mogą mieć duży wpływ na ich łagodzenie i przystosowanie się do nich. Sofia, która podczas podróży poszukuje pomysłów do tworzonej przez siebie gry poruszającej problem zmiany klimatu, dochodzi do wniosku, że jej dzieło musi opierać się nie na rywalizacji, ale na współpracy, ponieważ zmiany klimatyczne są wyzwaniem dla każdego z nas i tylko razem jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić.

Kalkulator Śladu Wodnego

W ramach projektu ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” został opracowany program, którego zadaniem jest obliczenie śladu wodnego między innymi dla konkretnych budynków oraz zaproponowanie działań, które pomogą go zoptymalizować.

Program daje możliwość obliczenia (doboru współczynników infiltracji, spływu powierzchniowego i parowania, wykonania bilansu wodnego, wyznaczenie składników śladu wodnego), prezentacji wyników (w postaci numerycznej i graficznej z rozdziałem na niebieski, zielony i szary ślad wodny) oraz wskazuje dobre praktyki dla analizowanego budynku (przykłady działań wpływających bezpośrednio na zmianę śladu wodnego).

Kalkulator oszczędności energii - sprawdź, ile energii elektrycznej zużywają twoje urządzenia

Aplikacja umożliwia oszacowanie ilości energii zużywanej przez sprzęt i urządzenia działające w przedsiębiorstwie, a także oszacować koszty inwestycji związanej z wymianą i zakupem nowego, bardziej efektywnego energetycznie sprzętu. Narzędzie zaprojektowano tak, że jego zastosowanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, a obliczenia wykonywane są w uproszczony sposób. Narzędzie powstało w ramach projektu, w którym brało udział również Ministerstwo Klimatu.

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

Każdy odbiorca energii i paliw gazowych może zwrócić się bezpośrednio o radę i pomoc w wyjaśnieniu indywidualnej sprawy. Udzielaniem informacji i pomocy odbiorcom energii elektrycznej, w celu ochrony interesów odbiorców w ich stosunkach z przedsiębiorstwami energetycznymi zajmuje się  pracownicy Punktu prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki.

Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą sprzedawcy energii elektrycznej zachęcamy do zapoznania się z narzędziem ułatwiającym porównanie dostępnych ofert dostawców energii. Kalkulator taryfowy, stanowiący narzędzie pomocnicze w podjęciu decyzji o wyborze nowego sprzedawcy jest aplikacją internetową, która umożliwia porównywanie ofert cenowych sprzedawców, skierowanych do odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Aplikacja pokazuje różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Ponadto odbiorca ma możliwość zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi dostępnych ofert sprzedawców, takimi jak np. gwarancja stałej ceny lub ostrzeżenie o dodatkowej opłacie handlowej.

Przewodnik dla konsumentów po nowych etykietach energetycznych

Od marca 2021 r. oznaczenia urządzeń AGD „A+”, „A++” i „A+++” zostały zastąpione używaną w poprzednich latach skalą A-G. Nowe reguły mają zapewnić lepszą czytelność etykiet dla konsumentów (eliminując plusy na etykiecie) oraz zapewnić innowacyjność i miejsce dla jeszcze bardziej wydajnych produktów w przyszłości. Skorzystaj z przewodnika i dowiedz się co się zmieniło i jakie grupy produktów objęła zmiana.

Aplikacja SKANUJ i SPRAWDZAJ

Aplikacja ta została opracowana dla konsumentów w ramach projektu LABEL 2020. Pomaga ona dokonywać zakupów i porównywać urządzenia w następujących kategoriach: chłodziarki i zamrażarki, chłodziarki do wina, pralki, pralko-suszarki, zmywarki, telewizory i wyświetlacze elektroniczne. Dostarcza ona informacji, które ułatwiają porównanie urządzeń, a także pozwalają lepiej ocenić koszty eksploatacji i szacunkowe koszty całkowite.

Serwis www.topten.info.pl

Topten to portal dla konsumentów, który prezentuje najbardziej energooszczędne produkty dostępne na rynku. Kupując je można cieszyć się niższymi rachunkami za prąd oraz minimalizować wpływ na środowisko.

Wyszukiwarka EkoDotacji

Narzędzie przygotowane zostało przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) i ma na celu ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Zaledwie trzy kliknięcia myszką wystarczą, by dowiedzieć się, jakie rodzaje wsparcia dla danej inwestycji są obecnie oferowane.

Kalkulator dotacji

Narzędzie pomocnicze do planowania dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”.

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM)

Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców „Czystego Powietrza” w wyborze urządzeń i materiałów, które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze i kwalifikują się do dofinansowania.