swinka piggyMinisterstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy wprowadzający dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego. W związku z ogólnoeuropejskim kryzysem energetycznym prowadzącym do znacznych podwyżek cen energii została rozszerzona grupa uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego według kryterium dochodowego nieprzekraczającego 1 563,00 zł w gospodarstwie 1-osobowym i 1115,00 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym.

„Według założeń projektu zmiany ustawy, dopłata do rachunku odbiorcy wzrośnie z 30 do 50%. Wyższe będą stawki dodatku, które wyniosą od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym. Zmiana wartości limitów zużycia energii elektrycznej wpłynie na zwiększenie wysokości dodatku energetycznego i będzie bardziej odpowiadać rzeczywistej sytuacji związanej ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe. Na wsparcie odbiorcy wrażliwego energetycznie Rząd planuje przeznaczyć na lata 2022-2031 kwoty zwiększające się w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle fot. UM Jasło

W ramach projektu EnPover powstał film prezentujący działania Jasła w obszarze energii, których głównymi beneficjentami są mieszkańcy, również ci, dotknięci ubóstwem energetycznym. Film prezentuje m.in. program wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Burmistrz Jasła zapowiedział wymianę kotłów węglowych na gazowe oraz opalane peletonem w 230 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz podłączenie 11 budynków wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. W Jaśle działa też Biuro Energetyka Miejskiego zajmujące się m.in. prowadzeniem punktów informacyjnych, edukacją ekologiczną czy poszerzaniem wiedzy najmłodszych mieszkańców miasta z użyciem demonstracyjnych instalacji OZE. Te i wiele innych informacji o jego zadaniach, a także korzyściach jakie przynosi miastu jego prowadzenie opisano w materiale. Zapraszamy do obejrzenia filmu, gdzie zostały wymienione także inne działania gminy oraz pokazano piękno Jasła. Zapraszamy do oglądania!